Fra finansliv til gårdbruker

Hentet fra Opdalingen 14. juni 2019:

«Randi Flannum Vik og Stian Tufte

Fra finansliv i Oslo til gårdbruker på Nerskogen»