Nerskogskonferansen

2012:

Årets Nerskogskonferanse hadde som tema Hvordan optimalisere hytter og hyttebygging som varig næring? Godt og vel 50 personer hadde funnet veien til Nerskogen skisenter for å høre interessante og gode foredrag med førsteamanuensis ved Høyskolen Lillehammer Thor Flognfeldt i spissen.

Les mer om dette i Rennebunytt 29. mars 2012

Nerskogsprosjektet