Nerskogen Grunneierlag

Leder: Olav Ytterhus

E-post: granatun@online.no

Telefon: 918 00974

Se Rennebu utmarksråd

_________________________________________________

Årsmøte

Bakkli på Nerskogen torsdag 28. april 2011 kl. 20.00.

1. Åpning med godkjenning av innkalling og sakliste

2. Valg av møteleder, sekretær og 2 personer til å underskrive protokoll

3. Årsmelding og regnskap

4. Valg i følge vedtekter

5. Småviltjakt, regler og kortordning

6. Storviltjakt

7. Skuddpremie rev?

8. Fastsettelse av godtgjørelse til leder

9. Medlemmenes ytringer

Matservering, kaffe og noe å bite i. Vel møtt!