-Tjenester og service

Klikk på navn/logoer/bilder/annonser, så ser du hjemmesidene 🙂

_________________________________________

BERKÅK BIL

Berkåk Bil tlf. 72 42 75 90      Berkåk Bilskade tlf. 977 78 963

berkak@autoexperten.no 

________________________________________________

________________________________________________

_______________________________________________

 

_______________________________________________

_______________________________________________

 

– når du trenger elektriker        Oppdal  |  Berkåk  |  Soknedal

Industriveien 21, 7391 Rennebu      72 42 80 10  |  post@kre.no  |  kre.no

Følg oss på facebook: @KraftlagetRiseElektro 

________________________________________________________________________

Leiekjørere i Rennebu kommune

Bestemmelsen om leiekjøring er en sentral bestemmelse i motorferdselloven. Sentrale miljøvernmyndigheter ønsker at det ved motorferdsel i utmark skal benyttes leiekjørere. For å redusere kjøring i utmark, bør nødvendig transport med snøscooter i størst mulig utstrekning skje som leiekjøring.

_________________________________________________

Fra Trøndelag brann- og redningstjeneste, Feieravdelingen

Telefon 41 66 70 00, e-post: feier@tbrt.no, www.tbrt.no 

_________________