Skog, enger, myr og vekster

Skog, enger, myr og vekster

Navnet Nerskogen betyr tett skog.

Det sies at det var mye mer tømmerskog på Nerskogen i gamle dager ifht. no.

Her er et bilde fra ca. 1925.

Det viser Ola Lund » (…) som kjem heim frå Nerskogen med ein gild tømmerstokk».

Hentet fra «Grender innved Trollheimen»

__________________

Fra I.O. Rokkones «Sagn og fortellinger fra Rennebu»:

Det ble drevet mye markaslått på Nerskogen helt fra gamle dager, siden mange av gardene i nærbygdene var ganske små.

De tok «alt som ljåen kunde få tak i».

_________________

__________________

_________________

Se også

Flora og fauna i Oppdal

«Magiske myrer: De økologiske supersystemene«

(Klima- og miljødepartementet (Norge)·22. juli 2016)

___________________