Nerskogen kapell

Nerskogen kapell

_______________________________

Bureisingsgrenda fikk sin egen kirke i 1962.

På innvielsesdagen søndag 2.september 1962 fikk bare en liten del plass inne i kapellet, så et høyttaleranlegg måtte sørge for at folk både i kjellersalen og utendørs kunne følge gudstjenesten.

Forsamlingshuset Fjellheim hadde fungert som føreløpig løsning siden 1939. Fjellheim var vigsla til kirkelig bruk før kapellet ble reist.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Kirkene i Rennebu

Velkommen til gudstjeneste i Nerskogen kapell

Siri KW 26.03.15

________________________________