Nerskogen Utvikling SA

Nerskogen Utvikling SA

(tidligere Nerskogen Sameielag BA)

____________________________________

Leder: Maja Britt Renander Tlf. 99291388 E-post: maja-britt@hotmail.com 

Styremedlemmer:

Stig Ove Rise Tlf. 99292508

John Olav Vognild  Tlf. 41654516

Jan Perry Lund  Tlf. 951 25 954  E-post: janp@lundhyttebygg.no 

Jan Magnar Vognild Tlf. 97751521

Varamedlemmer:

Jon Magne Fjellstad

Rune Lånke

______________________________________

Ta kontakt med styret om du har spørsmål, interesser og saker som angår Nerskogen Utvikling SA og dets sameieområder.

_____________________________________

 

_________________________________________________

Saken Gangbru over Minilla pr. 12.05.12, se:   IMG

___________________________________________________

Viktig fra årsmøtet 8. mai 2012:

Dette året vil det bli innkalt til ekstraordinært årsmøte pga vedtektsendringer når BA går ut.

_____________________________________________________________

Årsmøte i Sameielaget Nerskogen BA

Tid: Torsdag 26. mai 2011 kl. 20.00

Sted: Fjellheim

Sakliste:

1. Åpning med godkjenning av innkallelse og sakliste

2. Valg av møteleder og sekretær

3. Valg av 2 personer til å underskrive møteboka

4. Årsmelding

5. Regnskap

6. Valg

7. Valg av 1 person til å underskrive skjøte ved tomtesalg

8. Orientering omkring forvaltning av lagets midler

DET VIL BLI KAFFE OG NOGO ATTÅT.

VEL MØTT!

_________________________________________________