Nerskogen Beitelag

Epost: nerskogenbeitelag@gmail.com

Leder: Karl Magnus Holberg    tlf. 412 72 597

Maja Britt Renander   992 91 388

Jon Magne Fjellstad  911 90 649

_____________________________________________________

Sau og lam på beite

 

_________________

Husk båndtvangen!

«Båndtvangen er innført for å beskytte velferden for vilt og deres avkom.

– Dyrelivet er ekstra sårbart fra april til august, og hunder må derfor holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet i denne perioden.»

 Norsk Kennel Klubb

Retningslinjer for Rennebu kommune

______________

______________

28.08.2016:

VIKTIG INFO TIL DERE SOM FERDES UTE

Nerskogen og nærliggende områder har i sommer hatt besøk av ulv flere ganger.

Vi i Nerskogen Beitelag vil komme med en oppfordring til alle som ferdes ute i områdene med beitedyr:

Ser dere noe unormalt, skadde eller døde dyr, ber vi dere om å ta kontakt med en av oss i Nerskogen Beitelag. Det behøver ikke være store skadene som vises utvendig, men de kan være store innvendig.

Alle dyrene som hittil har blitt dokumentert tatt av ulv, har fortsatt levd da de har blitt funnet.

Om det er døde dyr, så finnes navn og tlf nr til dyreeier på baksiden av øremerket.

Uansett så er de viktig at vi får beskjed så fort som mulig, og at dere evt har mulighet til å påvise hvor dyret er.

Med vennlig hilsen

Nerskogen Beitelag

__________________________

Opdalingen 16.8.16: «Ny fellingstillatelse for ulv i Rennebu.

Ulven er på tokt i Rennebu og ny fellingstillatelse er gitt. Det er også gitt tilskudd til ekstraordinært tilsyn til to beitelag i Rennebu. «

Opdalingen 15.08.16: «Ulvespor i Rennebu.

…Den midlertidige fellingstillatelsen på ulv er trukket tilbake, men folk nederst i Rennebu er ikke så sikker på at ulven har forlatt området….»

Opdalingen 01.08.16: Har gitt fellingstillatelse på ulv.

Det er dokumentert skader på sau ved Lauvåsen nord for Granasjøen i Rennebu.