Nerskogsmuseet

Kontaktperson: Jostein Fjellstad       Telefon: 47328305

Åpent etter avtale.

____________________________________________

Seterstue, seterfjøs, slåttestue, høyløe fra gammel tid med innbo og utstyr, jordgamme tilsvarende gamme brukt av samer i Trollheimen.

 

Mer informasjon fra Rennebu Historielag.