De første bureiserne

De første bureiserne

4. juli i 1927 flyttet en ung familie til Gregosen  i Skardalen. Det var oppdalingen Halvar Engelsjord, kona Elen og deres tre barn Anna, Klara og Martinus. Disse var de første fastboende på Nerskogen. Det står en minnestein om dette ved Gregosen.

Bildene er fra «Grender innved Trollheimen» og viser bl.a Hallvard og Elen Engelsjord med småjentene og Hallvard som slår gras på nydyrka mark.

__________________

God jul, fra fam. Engelsjord:

( Det var tanta til Ingrid Lånke som fikk det julekortet der.)

________________________

Fra Rokkones` Lørdagskveld på Nerskogen i  «Sagn og fortellinger fra Rennebu»:

________________