Tbrt Feieravdelingen

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS, Feieravdelingen

Tempevegen 23, 7031 Trondheim

Telefon 41 66 70 00

e-post: feier@tbrt.no

www.tbrt.no 

____________________

NB: Dersom det er feil i matrikkel/eiendomsregisteret, så må kommunen informeres slik at dette blir rettet opp.  

Dvs. Byggesak, Rennebu kommune. Tlf. 72428100, www.rennebu.kommune.no

___________________

«Det ble sendt ut et infoskriv til alle hytteeiere med overskrift Hyttefeiingprosjektet. Det var en litt uheldig overskrift sett i ettertid, den burde hete «Hyttefeiing», da det i utgangspunktet var en informasjon til alle hytteeiere om nye forskrifter.  Se vedlegg. Selve hyttefeiingprosjektet var et prosjekt vi startet med første halvår i 2016.

Definisjon fritidsbolig er slik vi tyder det som står i forskriften: «Fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk». Vi har da tatt utgangspunkt i byggverk hvor det er mulighet for overnatting – ikke åpne grillhytter, gapahuk osv.

Ta kontakt om det skulle være noen spørsmål.»

Jorunn Sandvik, saksbehandler Feieravdelingen

_____________

Vedlegg: 

Hyttefeiingprosjektet

Infoskriv til eier av fritidsboliger i kommunene Trondheim, Malvik, Klæbu, Rissa, Leksvik, Oppdal og Rennebu.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS ved feieravdelingen vil med dette informere alle eiere av fritidsboliger i våre eierkommuner om at det er innført et lovkrav om feiing og tilsyn i alle fritidsboliger med skorstein og ildsteder. Jfr. Brann- og eksplosjonsvernloven av 14. Juni 2002 § 11 h og Forskrift av 1. januar 2016 om brannforebygging (forebyggendeforskriften) §§ 6 og 17.                                                                                                                                                                       

Ny forskrift om brannforebygging (trådte i kraft 01.01.16)

Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk*, blir feiet ved behov. Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte som medfører minst mulig ulempe for eiere og brukere. Etter feiingen skal feieren sørge for at all sot blir fjernet og brakt til egnet sted.

Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk. Kommunen skal sørge for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegget etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til fyringsanlegget.

 

Veiledning til forskriften

* Bestemmelsen gjelder i hovedsak boliger og fritidsboliger, selv om også eksempelvis verksteder, drivhus, lager, industri m.m. også kan varmes opp på denne måten.

 

Feiing og tilsyn

Feiing og tilsyn blir foretatt samtidig ved besøk i din fritidsbolig. Frekvensen legges opp til en behovsprøving, og er avhengig av bruk, fyringsvaner og tilstand på fyringsanlegget, fra årlig til hvert 8. år. Ved avvik blir dette fulgt opp på vanlig måte fra oss, og det gis en frist for utbedring. Ved mangler og avvik som medfører brannfare ved bruk, kan det i ytterste konsekvens bli ilagt fyringsforbud til avviket er rettet.

 

Eiers ansvar

Før feieren kommer, må eier påse at det er noen til stede når feieren kommer. For å kunne gjennomføre feiing, må det reises stige, og det må være forskriftmessig montert takstige.

 

Bestilling / avtaler

TBRT vil utføre tjenesten områdevis. Hvis tidsrommet vi er i området ikke passer, kan du avtale et passende tidspunkt ved kontakt med feieravdelingen på telefon 41667000. Ved besøk utenom dette tidsrommet, vil merkostnadene dette medfører bli dekket inn med et ekstragebyr.

 

Feiegebyr for fritidsboliger

For feiing og tilsyn i fritidsboliger vil kommunestyret fastsette et eget gebyr etter selvkostprisnippet. Eiere av fritidsboliger får feiergebyr hvert år uavhengig om det gjennomføres feiing og tilsyn for dette år.

(…)

TILBAKEMELDING TIL FEIERAVDELING

Vennligst fyll ut så mye som mulig, det du ikke kan svare på, lar du stå åpent.

Returneres til Trøndelag brann- og redningstjeneste iks, Feieravdelingen

Tempevegen 23, 7037 Trondheim eller feier@tbrt.no

——————————————————————————————–

Hytta/fritidsboligens adresse og gnr/bnr:

…………………………………………………………………………………

 

Kommune:………………………………………………………………………

 

Navn på eier:…………………………………………………………………….

 

Adresse:   ……………………………………………………………………….

 

Telefon: …………………………………………………………………………

 

E-post:………………………………………………………………………….

Er det kjørbar vei helt fram til hytta?  Ja o Nei o

Hvis nei, hvor langt er det fra veien til hytta? …………………….  km

Er veien stengt av bom? Ja o Nei o Hvis Ja, er bommen låst? Ja o Nei o

Åpnes bommen med nøkkel o ved telefonoppringing o nøkkelkort o Annet o

Har ikke skorsteino

Har skorstein       o

Har ikke ildsted o

Har ildsted         o

Brukes det propan-apparater eller andre typer gassapparater på eiendommen?

Ja o  Nei o

Er det takstige/taktrinn på taket?

        Ja o  Nei o

Er husstige tilgjengelig?

     Ja    o  Nei  o

Er det feieluke på

loft/øverste etasje?

Ja o  Nei o

Er det innlagt strøm?

Ja o  Nei o

Er det tider på året som passer bedre enn andre med hensyn til feiing og tilsyn på hytta?

        Ja o  Nei o

I så fall når?……………

……………………..

 

Er det noen dager i uka som passer bedre enn andre?

        Ja o  Nei o

I så fall hvilke?

 

………………………

 

Syns du varslingen er fleksibel nok?

        Ja o  Nei o

Har du forslag til forbedringer?

 Jao  Nei o

 

Hvis ja, vennligst skriv nedenfor eller på baksiden

For at tilsyn skal kunne gjennomføres, må eier eller representant for eier være til stede. Byr dette på problemer?        Ja    o  Nei o