«Hver skjærtorsdag siden 2002, har det blitt arrangert gudstjeneste i Nerskogen Kapell av hyttefolket på Nerskogen.

– Det hele starta med at to hyttefolk fra Normisjon, Tormod Bakken og Arne Løvold, som hadde påskeleir på Nerskogen, holdt årlige påskemøter på kvedstid ved kapellet.

Da Bakken og Løvold begynte å dra på årene, bestemte Stein Bratseth og Marit Husby Bratseth seg for å videreføre påsketradisjonen i form av gudstjenester.»

_________________________