Nerskogshandel

I 1948 kjøpte Rennebu handelssamlag bureisingsbruket «Alstad». Det ble det åpnet butikk i 1. etg. 4.juli 1949. Styreren Gunda Skjerve bodde i 2.etg. Hun var gift med Mikkel Fjellstad som senere overtok som styrer. John Tangen kom i 1960 og i 1963 ble det gitt grønt lys for nytt forretningsbygg nærmere Nerskogsveien. Jon Dullum overtok i 1972 og i 1987 gikk Mathilde Vognild i i jobben.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

9. april 2011

Nerskogen Landhandel ble åpnet med folkefest fra både Oppdal- og Rennebusida i dag. Dette ser flott ut!

Så da gjelder det bare: Bruk nærbutikken!

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

18. mars 2016

I dag var det offisiell åpning av nybutikken til Nerskogen Landhandel.

Det skjedde med et øksehogg av ordføreren i Rennebu

og fra Oppdalssida kom de med blomster 🙂

018

047

038

040

Brede smil og vi er mektig imponert!

Vi gleder oss over å ha fått et flott møtested i kafeen og butikken.

Dette blir trivelig handel!

God påske 🙂

Se også:

Avisa Sør-Trøndelag