Bosetting med reindrift

Bosetting med reindrift

I 1889 kom Nils Brandfjell og Ole Nilsson Kant med rein til Trollheimen. Brandfjell reiste igjen etter få år, men Kant ble. Kant kom fra Rørostraktene og var gift med Anna Jerumma Nilsson. Han var 48 år, mens hun var 25. De bodde i Minilldalen i flere år; om vinteren på setra som hørte til Rokkones, og sommers tid i ei gamme innunder Høghø. Men samenes levesett har aldri satt særlig varige merker i naturen. Ole og Anna fikk 7 barn, men bare Martin og Nikolaus overlevde. Det fortelles at ett av barna ble født i snøen baki Minilldalen.

Kant ca 1910. Fra Rennebu bygdemuseums fotoarkiv. Bildet ble også solgt som postkort.

Denne gamma er ny, men det står også ei tradisjonell sørsamisk gamme på Nerskogsmuseet.
Bilder er hentet fra «Grender innved Trollheimen».

_______________________________________

Klikk på logoen, så finner du mer om dagens reindrift:

                                                           (Sakset fra Trollheimen Sijtes brosjyre)

_____________________________________

 Reinen – det perfekte dyr

____________________________________


_______________________

Sakset fra Opdalingen 8.januar 2020:

______________________

Februar 2017:

 Opdalingen 3.februar 2017:

Viser fram den sørsamiske livsstilen i Oppdal:

– Slik er det hos oss

Fredag kveld åpner Maja Britt Renander en utstilling som gir et innblikk i sørsamisk hverdagsliv fra Nerskogen.

___________________

Oppdal Kulturhus:

Vi åpner spennende utstilling i kunstgalleriet fredag kl. 18.00. Ta turen til kulturhuset for å se og høre om hverdagen til Maja Britt og hennes familie som reindriftsame. Bilder, kunst, kultur og drakter vil hun også presentere for oss.
Enkel servering.
Velkommen fredag kl. 18.00

Utstilling i galleriet Oppdal Kulturhus

3. – 26. februar: Sør samisk historie og hverdagsliv

 

Trondheim:

Tråante 2017

_____________