Granasjøen

Granasjøen


Granasjøen er et kunstig oppdemt vannmagasin for Grana Kraftverk.

Det ble oppdemt i forbindelse med Orkla og Grana på 1980-tallet.

Fiskeretten ble tillagt grunneierne.

Dammen er et ruvende byggverk og Fylkesveien ned til Hoel ble lagt over damkrona.

Fra «Grender innved Trollheimen»:

«32 grunneiere fikk neddemt arealer, delvis med slåttbuer, høyløer m.v.

27 hytteeiendommer ble neddemt.

(…) Store deler av vegen til Nerskogen på vestsiden av Grana ble satt under vann, og det måtte bygges ny veg fra Svartbekken i nord til fellessetra ved Nordeng.»

_________________________________

Se også:

NVE: Nerskogsdammen

Museumsordningen – NVE: Grana kraftverk

Statkraft: Grana kraftverk

TrønderEnergi: Grana kraftverk

 

Opdalingen 10. april 2016: 

«Rehabiliterer tunnelsystemet i Grana kraftverk

Mange kilometer tunneler på Nerskogen er renset for sand, skitt og lort.»