Jakt og fangst

Tidlig jakt og fangst.

Rikt dyre-, fugl- og fiskeliv.

______________________________________

I boka «Grender innved Trollheimen» står det at de aller første som nyttiggjorde seg ressursene i Skardalen, var fangstfolk. «Vi kan våge å si at det ihvertfall kan ha streifet jegere gjennom dalen for rundt 8ooo år siden.» Det er et stort antall dyregraver som er synlige den dag i dag. Dyra som nevnes i boka er bl.a. rein, elg, edelfalk, orrfugl, tiur,  hare, rype, rødrev, mink, bjørn og ulv. Fiskerikt var det da som nå.

I boka «Sagn og fortellinger fra Rennebu» (I.O. Rokkones) står det bl.a.:

«Det har også vært bjørn på Nerskogen. I Aaneggan har vi navnet Bjørnakåsa. Den siste bjørn blev skutt omkring år 1800.»

_______________

Det meste her er hentet fra

«Sagn og fortellinger i Rennebu»

I.O. Rokkones

_____________________________________

Foto: Tov Lånke :