Sælhuset ved Ramssjøen

Sælhuset v/Ramssjøen

– en del av Barnas Naturverden.

Se kart fra Trondhjems Turistforening

Parkering og merka sti fra Leverdalsveien v/demningen.

Parkering og skiløype fra Hauktjønna.

Ramssjøen:

God tur!