«TrønderEnergi Nett er i enkelte tilfeller behjelpelig med å fjerne trær nær høyspenningsledninger.
Trær som står nær lavspenningsledninger må du selv sørge for felling av. Dersom du ikke har kompetanse til å gjøre dette selv, må du kontakte et profesjonelt firma.
På kartet under kan du søke opp din adresse og trykke på ledningen som går over din eiendom. Da finner du informasjon om hvilken ledningstype dette er, og om TrønderEnergi Nett kan bistå med felling eller ikke.»

 

Tre nr. 3 er ved høyspenningsledninger.

Se teksten over:

«TrønderEnergi Nett er i enkelte tilfeller behjelpelig med å fjerne trær nær høyspenningsledninger.»

I ny praksis vil dette bety at TrønderEnergi kanskje vil sende folk for å ta greiner eller trær rundt høyspent, men at de samme feltfolka ikke tar de andre trærne rundt lavspenning eller gatelys før de er hyret av grunneier. 

I feltet er det mest sannsynlig de samme folka som utfører jobben bare at

grunneierne må bare ta flere runder med byråkratiet i praktisk organisering, må betale for jobben

…samtidig som de betaler nettleie.

Er grunneierne informert om noe av dette?

…….