Annonseavtaler i 2012

Publisert 2. januar, 2012

Godt nytt år !!!

– og vi er i full gang med å rydde i våre annonseavtaler.:-)

Det er Sameielaget på Nerskogen som er eier av nettstedet og som for ca 10 år siden opprettet www.nerskogen.net. Etter hvert døde sida litt ut – så da Nerskogsprosjektet ble satt i gang fra Rennebu kommune var det et ønske om at Nerskogsprosjektet skulle overta driften av nettstedet. Når Nerskogsprosjektet avsluttes er det er poeng at vi har ryddet i forholdene rundt denne sida og at nettstedet økonomisk greier å drifte seg selv ved annonseinntekter.

Vi håper dere vil bidra med deres annonse på Nerskogens nettsted i 2012. Prisen er kr. 500,-. Det er samme pris enten det er snakk om direkte lenke til egen hjemmeside eller dere ønsker eget presentasjonssted på www.nerskogen.net.

Avtalen inngås ved  skriftlig henvendelse – gjerne e-post. Den må fornyes hvert år.

Velkommen som annonsør på nerskogen.net!!!