Åpent møte om Nerskogsveien

Publisert 28. mai, 2018

Åpent møte om Nerskogsveien 28.05.18

I panelet satt:

Ordførerne i Rennebu og Oppdal + 3 representanter fra Hovedutvalget for vei i Trøndelag Fylkeskommune.

 

Statens vegvesen har gitt rapport med 4 alternativ for Nerskogsveien 

(- men fagfolket derfra mangla på møtet):

1) Tilbake til grusdekke. Pris: 10 millioner.

Innvendinger: støv + at det så ut til at alle ser dette som en dårlig løsning.

2) Forenkla løsning til 15 – 20 millioner, med ca 3 – 5 års levetid.

3) Innfrese masse i eksisterende bærelag. Pris 22 – 25 millioner. Levetid 10 – 12 år.

4) Masseutskifting m/fiberduk før asfaltering. Nytt bærelag. 40 – 45 millioner.

 

Fylkeskommunen har allerede bevilget 10 millioner og det er full enighet om at veien skal prioriteres og at den oppjusteres til 10-tonns-vei. Enighet om at det skal bli bedre vei så raskt som mulig. Det som gjenstår er prislappen, hvem som skal få oppdraget og når det skal settes i gang.

Vi vet NATO kommer til høsten med 130 tonn. De reparerer det de ødelegger, men kun det.

Beslutninga hos fylkeskommunen skal tas før NATO-øvelsen, men det er spørsmål om når jobben skal gjøres.

Jan Perry Lund foreslo at de med en gang kan ta grøfter og bytte ut stikkrenner for pengene som allerede er bevilget. La NATO komme, la dem presse massen og eventuelt erstatte nyarbeidet som er gjort. Når vi ser hvordan veien ser ut over vinteren kan videre veiarbeid få fortsette. Poenget er at veiarbeidet må starte allerede nå – og helst i går.

Det er fornuftig å møtes. De fra fylkeskommunen fikk i hvertfall med seg at en grusvei er uaktuell. Stemninga blant folket så mest ut til å helle til alternativ 4. Håper beslutningstakerne fikk med seg det og.

________________________

Se

Opdalingen 28.05.18

OPP-avisa 28.05.18