Feiing

Publisert 1. oktober, 2017

HER

har vi fått tilsendt informasjonsskrivet som ble sendt til alle hytteeiere i fjor høst med overskrift Hyttefeiingprosjektet.

I svaret fra Feieravdelingen i Trøndelag brann- og redningstjeneste presiseres det mer enn forskriften hva de definerer som hytte/fritidsbolig.