Fra Nerskogen Grendalag

Publisert 7. mars, 2023

«Vi forventer at kommunene legger til rette for at fjerde generasjons nerskogsbygg kan bosette seg i grenda. Generasjonsskiftet er allerede godt i gang, og i så måte er det viktige år framover.»

Se OPP.no fra 06.03.23:

«Vi forventer at kommunene legger til rette

Nerskogen Grendalag ber i et åpent brev til folkevalgte i Oppdal og Rennebu om at kommunene går sammen og løser saken om seks-åringen på Nerskogen som fikk nei i Rennebu til å gå på skole i Oppdal.»

_________________

Noe fra Nerskogens skolehistorie