«Næringstopper i Rennebu med fusjonsopprop:

Krever nye samtaler med Oppdal

Sentrale næringsaktører i Rennebu ber ordføreren snarest om å få ny fart på fusjonsprosessen med Oppdal.»

_______________________