Gjentar

Publisert 14. september, 2016

Viktig info til alle som ferdes ute

Nerskogen og nærliggende områder har i sommer hatt besøk av ulv flere ganger.

Vi i Nerskogen Beitelag vil komme med en oppfordring til alle som ferdes ute i områdene med beitedyr:

Ser dere noe unormalt, skadde eller døde dyr, ber vi dere om å ta kontakt med en av oss i Nerskogen Beitelag. Det behøver ikke være store skadene som vises utvendig, men de kan være store innvendig.

Alle dyrene som hittil har blitt dokumentert tatt av ulv, har fortsatt levd da de har blitt funnet.

Om det er døde dyr, så finnes navn og tlf nr til dyreeier på baksiden av øremerket.

Uansett så er de viktig at vi får beskjed så fort som mulig, og at dere evt har mulighet til å påvise hvor dyret er.

Med vennlig hilsen

Nerskogen Beitelag

Epost: nerskogenbeitelag@gmail.com

Leder: Karl Magnus Holberg    tlf. 412 72 597

Sau og lam på beite