Grenda mobiliserer igjen!

Publisert 3. mai, 2012

Arbeiderpartiets forslag om å legge ned Nerskogen skole fikk flest stemmer på Hovedutvalgets møte på skolen torsdag 26. april. Les mer om saken i Opdalingen.

Under «meninger» i Oppdalingen 3. mai finner vi innlegg fra foreldre ved skolen. Det gjengir vi her:

FORTVILTE MØDRE PÅ NERSKOGEN

Torsdag 26/4 var det hovedutvalgsmøte på Nerskogen skole. Der ble det hevdet ting som vi mødre reagerte sterkt på.

Det ble hevdet at barna på Nerskogen deltar lite på organiserte fritidsaktiviteter. Dette er ikke sant!

Samtlige skolebarn på Nerskogen er med på organiserte fritidsaktiviteter. På møtet ble det brukt som argument at hvis nerskogsbarna ble flyttet til Berkåk skole blir det enklere å tilrettelegge for fritidsaktiviteter etter skoletid. De ville sørge for at det blir solgt varm mat i kantina som barna våre kan spise før de skal videre på aktiviteter.

Dette er for oss en helt uaktuell situasjon. Vi mødre på Nerskogen ønsker å ha tid sammen med våre barn. Vi vil ikke sende dem av sted med buss tidlig om morgenen og få dem heim til sengetid.

I dag kan barna våre sykle til skolen, komme hjem til middag og vi får kjøre og følge dem til organiserte fritidsaktiviteter. Vi ønsker selv å følge opp våre barn! Vi har bosatt oss på Nerskogen for å komme unna bystresset. Skolen og barnehagen er viktige brikker for at det i fremtiden skal være bosetting på Nerskogen.

Vi som bor på Nerskogen er klar over at vi er få og ikke kan velge og vrake i omgangskrets. Slik er det også for barna våre. Men gjennom å vokse opp her får de med seg en unik sosial kompetanse ved å lære seg å akseptere alle mennesker som de er. Vi som mødre er bevisste på at de også trenger et større sosialt miljø. Derfor bruker vi mye tid og krefter på at ungene våre skal få delta på aktiviteter utenfor grenda og knytte vennskapsbånd der.

Ungene våre har i dag en god skole med et godt læremiljø. Barna trives, lærerne trives og vi foreldre er godt fornøyd. Kjære politikere; ta vare på grendaskolen vår som fungerer så godt!

Hege Rånes, Beate Berg og Siv Remetun

_____________________________________________________________

Nerskogen grendalag har innkalt til GRENDAMØTE på skolen 7. mai kl.20.00.

MØT OPP!

Det er viktig at også unge og eldre møter opp siden dette vil ha betydning for hele grendasamfunnet.