Gudstjeneste

Publisert 10. februar, 2015

Velkommen til gudstjeneste

i Nerskogen kapell 15 februar kl 11.00.

Foto: Siri Kulseng Wikan

Gudstjeneste fastelavenssøndag.

Markering av samefolkets dag i gudstjenesten.

Kirkekaffe etter gudstjenesten

Alle hjertelig Velkommen,

Rennebu menighet