Rennebu Røde kors har beredskap på Nerskogen Skisenter denne vinteren.

__________________________