Husk båndtvangen

Publisert 1. april, 2017

«Båndtvangen er innført for å beskytte velferden for vilt og deres avkom.

– Dyrelivet er ekstra sårbart fra april til august, og hunder må derfor holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet i denne perioden.»

Les mer: Norsk Kennel Klubb

::::::::::::::::::::::::

Retningslinjer for Rennebu kommune

I Rennebu kommune skal hunder ut over den generelle båndtvangen i perioden 1. april – 20. august holdes i band eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet slik det går fram av punkt a-e nedenfor.

a)    hele året på og ved idrettsanleggene i Rennebu.

b)    på og ved merkede og preparerte skiløyper fra det tidspunkt de blir preparert og fram til og med 31. mars.

c)    i rekreasjonsområdene og lekeområdene, avgrenset slik det går fram av vedtatte reguleringsplaner.

d)    Rådmannen gis fullmakt til å innføre båndtvang under ekstraordinære forhold som gjør det påkrevd for å beskytte viltet.

e)    i områder der bufe beiter i tida fra 21. august til 31. oktober. Dette gjelder i hele Rennebu kommune.

Båndtvangen gjelder ikke for gjeterhunder, ettersøkshunder, hunder som benyttes i reindrift eller hunder som brukes til jakt.

Henvendelser angående temaet kan rettes til enhet for landbruk og miljø, tlf. 72 42 81 41.

Les mer om båndtvang i tamreinområder:

Retningslinjer for Rennebu kommune

Alle skal trives.

Fortsatt god helg 🙂