Ingen Løypekjøring i vinter (2011/12)

Publisert 16. desember, 2011

-Direkte utklipp fra http://www.nerskogenloypeforening.no/index.php?sideID=308

På grunn av at Stig Ove Rise ikke har nådd frem i lokalsamfunnet og i komunen med sine ønsker og krav, har han valgt å trekke Løypeforeningen inn i dette for å bruke den som pressmiddel mot kommunen. Rise har selv pekt på at han er sterk motstander av hytteutbyggingen på Nerskogen, og karakteriserer den som «svært negativ utvikling som Nerskogen har opplevd de siste 6-7 årne.

Løypeforeingen ser med bekymring på hvilke økonomiske konsekvenser dette avbruddet kan ha for den videre driften. Vi har vært i en etableringsfase med hensyn til å få god nok økonomisk støtte til driften. Dette kan bli satt tilbake på grunn av avbruddet og ved at Løypeforeingen blir dratt inn i en konflikt de ikke har noe med å gjøre.

Inntil videre vil innbetalt kontingent bli stående på konto, i påvente av en avklaring av om løypeforeningens drift kan fortsette. Det kan bli aktuelt med ekstraordinært årsmøte, slik at det er fint om dere følger med på våre web-sider for å følge med på hva som skjer i sakens anledning.