Landbruket på Nerskogen

Publisert 8. februar, 2018

Invitasjon til dialogmøte på tema aktiv drift, leiejord, rekruttering, beitemark mm.

Nerskogen/Hoelsjåren/Gunnes: 8. mars Sandbrekka kl. 19.00 – 22.30