Leiekjøring 2021

Publisert 17. mars, 2021

Leiekjøring i Rennebu kommune 2021:

«Sentrale miljøvernmyndigheter ønsker at det ved motorferdsel i utmark skal benyttes leiekjørere.

For å redusere kjøring i utmark, bør nødvendig transport med snøscooter i størst mulig utstrekning skje som leiekjøring.»

 

«En leiekjører kan ta på seg oppdrag som:

Transport mellom bilvei og hytte. (Det er her ikke stilt nærmere detaljkrav med hensyn til avstand mellom bilvei og hytte, eller hva slags type transport det må gjelde.)

Tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag.

Transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse.

Transport for massemedia på reportasjeoppdrag.

Transport av funksjonshemmede.

Transport av ved.

Transport etter dispensasjon gitt av kommunen.»

Følg lenka til Rennebu kommune. Der finner du oversikt over sonene og hvilke leiekjørere som kan hjelpe deg 🙂

:::::::::

Ellers angående transport til/fra Nerskogen:

På spørsmål om ordninga med taxi til/fra tog til bussbillett-pris,

svarer Rennebu kommune:

«Denne ordningen skal rulles ut i sørdelen av Trøndelag også, men dette skjer nok ikke før i august 2021. Vi vil legge ut informasjon om ordningen så fort dette er klart fra AtB sin side 🙂«

Vi gleder oss 🙂

:::::::::::::::::::::::::

Det har ikke alltid vært så lett å komme seg til og fra hit:

Sjekk: «Født i ei snøfonn – og Snøfrid ble navnet»

Signe og Erling Bakk + vesle Snøfrid åtte dager etter fødselen.

Foto: Schrøder, Sverresborg Trøndelag folkemuseum

::::::::::::::::::::::::