Leiekjøring til påske

Publisert 4. april, 2022

Trenger du leiekjøring til påske?

«Bestemmelsen om leiekjøring er en sentral bestemmelse i motorferdselloven.

Sentrale miljøvernmyndigheter ønsker at det ved motorferdsel i utmark skal benyttes leiekjørere.

For å redusere kjøring i utmark, bør nødvendig transport med snøscooter i størst mulig utstrekning skje som leiekjøring.

Rennebu kommune er oppdelt i 8 soner for leiekjøring. Alle sonene har flere leiekjørere.»

(Rennebu kommune) 

:::::::::::::::::::