Lov og ikke lov om gjerder

Publisert 8. juni, 2016

Nå skal beitedyra ut 🙂

Er gjerdene dine i orden?

Sau og lam på beite

Klikk på lenka og les hva Rennebu kommune skriver om:

Gjerding rundt hytter

 – hva er lov og ikke lov i Rennebu 

__________________________________________