Løypetrasseen i Gjevilvassdalen

Publisert 11. mars, 2011

Opdalingen i dag skriver om den planlagte, nye løypetrasseen – med overskrifta Skiløype i det blå.