Møte om Nerskogsveien

Publisert 25. mai, 2018

Åpent møte om Nerskogsveien
Tid : 28.mai kl. 17.30
Sted: Markastuggu

Etter møtet som var på Berkåk den 9.mai har det vært jobbet fra kommunalt
hold for å få til et møte der sentrale fylkespolitikere er til stede. Dette har nå
lyktes, og mandag 28.mai blir det møte.

Følgende fylkespolitikere vil være tilstede:
Gunn lversen Stokke (Sp)
Jan Inge Kaspersen (Ap)
Pål Sæther Eiden (H)
I tillegg er det mulig at representanter for fylkesadministrasjonen vil være
tilstede.
Ordførerne for Rennebu og Oppdal vil møte.

Ber om at alle som på et eller annet vis kan dokumentere ulemper/kostnader
som følge av veiens tilstand møter opp og sier ifra om dette.

Nå har vi virkelig sjansen !

Hilsen
Styret i Nerskogen Grendalag

===================================

Se Opdalingen 25.05.18:

«Folkemøte om Nerskogveien

Vil ha svar fra fylkespolitikere om prioritering av veimidler.»

 

Se Opdalingen 23.05.18:

«- Ikke mulig med strakstiltak ved Nerskogveien

Fylkeskommunen utsetter utbedring av Nerskogveien til neste år på grunn av høstens NATO-øvelse.»
 
 
Se Opdalingen 18.04.18:

«Nå kommer amerikanerne

Det amerikanske marinekorpset har sett seg ut Oppdal og Rennebu som ideelle kommuner å slå leir i under høstens store NATO-øvelse, «Trident Juncture».»