Nerskogen Utvikling SA

Publisert 5. juni, 2018

(tidligere Nerskogen Sameielag BA)

Årsmøtet i Nerskogen Utvikling SA 04.06. 2018 har valgt nytt styre:

Leder: Maja Britt Renander   

Styremedlemmer: 

Stig Ove Rise, Arve Krovoll, Jan Perry Lund, Jan Magnar Vognild

Varamedlemmer: Jon Magne Fjellstad, Rune Lånke

______________________________________

Ta kontakt med styret om du har spørsmål, interesser og saker som angår Nerskogen Utvikling SA og dets sameieområder.

_____________________________________