Nerskogskonferansen 2012

Publisert 13. februar, 2012

Hvordan optimalisere hytter og hytteutbygging som varig næring?

 Mer informasjon www.rennebu.kommune.no

Nerskogsprosjektet