Skyss til og fra tog

Publisert 27. januar, 2020

Vi får kanskje tilbud om skyss til/fra tog …men må vente til 2021

Facebooksida vår, etterlyste vi i dag hvordan det står til med tilbudet om skyss til/fra tog i Rennebu og Oppdal:

 

Vi spurte:

«Tilbud om skyss til/fra tog i både Rennebu og Oppdal? Noen som vet?

Da sammenslåinga av Nord- og Sør-Trøndelag var et faktum, og det var fylkespolitikere på vei-møte her 28. mai 2018, Nerskogen Landhandel;
ble det sagt at ordninga med skyss til/ fra tog skulle komme til hele Trøndelagsfylket.
Vel – har snakka med både Rennebu taxi og Oppdal taxi i dag. Ingen av dem har noen gang hørt om ordninga. Det er snakk om ei velfungerende ordning dem har hatt både i Nord-Trøndelag og i Hedemark; der en får skyss med taxi til busspris.
Se Nord-Trøndelag: https://www.atb.no/bestillingstransport-0…/category1740.html «

 

Her fikk vi informativt svar fra Rennebu Arbeiderparti:

«Det stemmer at denne suksessen fra norddelen av fylket også skal bli et tilbud for resten av Trøndelag.

Dette er ikke på plass i dag, men kommer fra august 2021.

Løsningen med bestillingstransport er lagt inn i regionanbudet fra fylkeskommunen. Dagens kontrakt med AtB utløper sommeren 2021, nytt tilbud inkl. bestillingstransport vil dermed ligge inne i den nye kontrakten som vil bli gjeldende fra august 2021.
Du kan lese mer om dette her:
https://www.atb.no/regionanbud-2021…/category1721.html 

Mer informasjon om hva som ligger i regionanbud 2021 finner du det på sak 155/18 på denne sida:
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/TRFKPROD/Meetings/Details/204421?agendaItemId=202962 «

 

Pjuh – lenge til – men helt greit å være informert om det som skjer…og AT det skjer.