Takk, Arve Withbro – primus motor fra oppstarten
Du har selv valgt å takke for deg, og nå er det Ingrid Hoel som overtar posisjonen din i komiteen for Nerskogskonserten.
Velkommen Ingrid – vi gleder oss til fortsettelsen