Trist nyhet om stolheisen

Publisert 16. mai, 2023

«Stolheisen, som ble bygd i forbindelse med drift av Svartdalsetra på 1950 tallet, er omfattet av taubanelovens virkeområde og kan derfor ikke stå åpen for allmenn bruk uten særskilt driftstillatelse. Slik driftstillatelse viser det seg er vanskelig å få, og da er løsningen dessverre å stenge heisen. Vi ber derfor om at den som ferdes i området respekterer dette forbud slik at eventuelle skader som kan skje under bruk ikke blir belastet grunneier og eier av stolheisen.» 

Verneområdeforvalter Trollheimen for Statsforvalteren i Trøndelag