Vindkraftutbygging i Rennebu?

Publisert 11. mai, 2019

Vi lurer på hvordan Rennebu kommune og de politiske partiene her forholder seg til de foreslåtte vindmølleparkene på Igelfjellet og i Barnas Naturverden.

Finnes det noen som vet?

Eli Krogstad i facebook-kommentar 11.05.19: 

«Rennebu Venstre er definitivt for fornybar energi, og om det blir spørsmål om å bygge vindmøller vil vi vurdere situasjonen. Hvis det blir aktuelt, skal vi ha hånda på rattet og bestemme hvor disse skal være, og er veldig imot at de skal plasseres på fjelltoppene i kommunen vår. Det kan kanskje finnes områder hvor det faktisk kan aksepteres bygging av vindmøller uten store inngrep for infrastruktur.

Venstre mener at det må gjøres en skikkelig utredning for å få en helhetlig plan for utbygging av fornybar energi i Midt-Norge.»

……………..

Opp-avisa 10.05.19:

«Trønderenergi får ordførerstøtte og starter utbygging:

Welander sier ja til vindkraft

Ordfører Kirsti Welander og 22 andre ordførere har undertegnet en uttalelse om støtte til vindkraftutbyggingen på Frøya, som Trønderenergi nå får gjennomføre.»

……..

11.05.19 Facebookinnlegg fra Ingrid Hoel:

«Nei! Vi vil ikke ha vindturbiner i disse fjella!

To områder i Rennebu er utpekt som egna for vindkraftutbygging i NVE sin nasjonale plan. Planen skal sikre utbyggere forutsigbarhet ved søknad om konsesjon. Høringsfristen er 1.Oktober. Det er NÅ vi må si tydelig ifra, om vi ønsker å ha noen som helst innvirkning på den fremtidige forvaltninga av fjella våre.

Det er brukt en del fine ord som argumentasjon for vindkraft. Det sies vi må «bidra til det grønne skiftet», «Det skal satses på fornybarhet og bærekraft». Disse holder ikke!

En vandring gjennom skog og fjell i Rennebu vitner om at generasjoner har forvalta naturen på beste måte. Dette er vårt synlige bidrag til bærekraft, og vi har bidratt med vår andel ren energi til Europa gjennom Orkla-Grana utbygginga. Tillater vi å bygge ned fjella med vindturbiner som rager opptil 250 meter, og at brede anleggsveger skal pløye seg gjennom terrenget på kryss og tvers så er løpet kjørt. Dette kan aldri tilbakeføres! Da har vi tatt et valg på vegne av våre etterkommere som vi må leve med.

«Inni Fjellom»

er en tekst som ble skrevet av Olav Moan som utvandra fra Rennebu til Amerika. Tor Hoel satte melodi til dette diktet til ære for sin venn Rune Havdal, 22.juli 2011.»
…………
 

27.04.19 Facebookinnlegg fra Ivar Havdal:

«Med hvilken rett har dagens politikere og kraftutbyggere med hjelp av utenlandsk storkapital til å ta fra våre etterkommere mulighetene til å oppleve urørt natur i nærmiljøet?