Vis hensyn

Publisert 11. april, 2019

«Vårflyttingen av tamrein og villreinens vandring til vårbeitene har startet. Vi ber alle som ferdes i fjellet om å ta hensyn til rein og unngå unødig forstyrrelser av drektige simler.»

Les henstillingen fra

Fylkesmannen i Trøndelag:

«Til deg som skal på fjellet i påsken – vis hensyn!»

::::::::::::::::::::::::::::::::::