Nerskogsmuseet

Kontaktperson: Magnar Vognild       Telefon: 72426472

Åpent etter avtale.

Seterstue, seterfjøs, slåttestue, høyløe fra gammel tid med innbo og utstyr, jordgamme tilsvarende gamme brukt av samer i Trollheimen.

Se informasjonen fra Rennebu Historielag.