«Reineier ber folk respektere båndtvang:

Løshunder jaget tamrein

Etter at løshund jaget tamrein på tre ulike steder i går, ber reineier Gustav Kant på Nerskogen folk respektere båndtvangen.»

«Han forteller at hovedutfordringen er knyttet til områdene vest og øst for Nerskogen, der de største tamreinflokkene befinner seg.»

….

Må gjenta: 

NB:

Det er innført ekstraordinær båndtvang i Rennebu fra 21. mars 2018.

Her kan du forøvrig lese mer om reindrifta i Trollheimen:

Bosetting med reindrift

0g

Trollheimen Sijte

___________________________________