Ingen Løypekjøring i vinter (2011/12)

Publisert 16. desember, 2011

-Direkte utklipp fra http://www.nerskogenloypeforening.no/index.php?sideID=308

På grunn av at Stig Ove Rise ikke har nådd frem i lokalsamfunnet og i komunen med sine ønsker og krav, har han valgt å trekke Løypeforeningen inn i dette for å bruke den som pressmiddel mot kommunen. Rise har selv pekt på at han er sterk motstander av hytteutbyggingen på Nerskogen, og karakteriserer den som «svært negativ utvikling som Nerskogen har opplevd de siste 6-7 årne.

Løypeforeingen ser med bekymring på hvilke økonomiske konsekvenser dette avbruddet kan ha for den videre driften. Vi har vært i en etableringsfase med hensyn til å få god nok økonomisk støtte til driften. Dette kan bli satt tilbake på grunn av avbruddet og ved at Løypeforeingen blir dratt inn i en konflikt de ikke har noe med å gjøre.

Inntil videre vil innbetalt kontingent bli stående på konto, i påvente av en avklaring av om løypeforeningens drift kan fortsette. Det kan bli aktuelt med ekstraordinært årsmøte, slik at det er fint om dere følger med på våre web-sider for å følge med på hva som skjer i sakens anledning.

Åpningstider på Nerskogen Landhandel

Publisert 4. juni, 2011

Åpningstider!
Normalt:
Mandag – Torsdag: 09,30-17
Fredag: 09,30-21,00
Lørdag: 09,30-18,00
Søndag: 12,00-16,00

ENDELIG ÅPEN IGJEN!!!

Publisert 8. april, 2011

Nå har butikken på Nerskogen endleig åpnet igjen! Torsdag 7.april bars det ivei, og 10.april er det offesiell åpning av butikken vår! Da blir det kaker, brus og en god prat med folk rundt deg!

Åpningstider i Påska:
Man 18. – fre 22. kl 09:00-19:00
Påskeaften kl 09:00-17:00
1 og 2 påskedag kl 10:00-17:00

Vær og Vind!

Publisert 14. mars, 2011

Vi i Nerskogen.net har nå gått inn i et litt mer eksklusivt sammarbeid med Steinar Nordrum som har jobbet med og få opp en forholdsvis proff værstasjon på Nerskogen! I denne værstasjonen er det forskjellige typer målinger bl.a. bilder, nedbør, vind, tempratur og mer! Vi håper du kan og vil forstette å bruke værstasjonen aktivt for at det skal være mulig og holde dette åpent for alle!
For og se været www.nordrum.org/nerskogen/
Husk også at du kan få været for Android og iPhone! www.nordrum.org/iwdl
Mvh
-System og drift for Nerskogen.net

Idè med kryssing av Minilla sommers tid?

Publisert 10. februar, 2011

Det er ikke så rent lite med ingeniørkunst, materialkunnskap og dugnadsinnsats som skal til for å bygge ei 23 meter lang hengebru, men noen brave brubyggere i Narvik og Omegn Turistforening tok utfordringen, og i mai 2010 sto gangbrua over Nordalselva i Skjomdalen ferdig.

Da jeg leste en artikkel om dette i Fjell og Vidde nr 3 2010, var den naturlige tanken; kan vi i lag få til en sånn kryssing over Minilla sommers tid?; som en naturlig forlengelse av den nye flotte turstien langs Minilla?

Vi , er i første omgang noen medlemmer av hytteforeningen i Nordeng og Varghaugkjølen Hyttegrend og tanken har vi luftet med både grunneiere og fylkesmannens miljøvernavdeling og fått positiv respons.

Som om ikke det var nok har vi fra Narvik og Omegn Turistforening, som konstruerte og var bygge- og dugnadsansvarlige, velvilligst fått detaljerte tegninger og byggemåte på brua, så lenge formålet var å fremme økt friluftsliv!

Ut fra dette har vi undersøkt litt og mener å ha funnet et egnet kryssingspunkt, et par tre hundre meter ovenfor stedet der turstien slutter, med fast fjell på begge sider og et bruspenn, som tilsvarer brua over Nordalselva.

Vi vet at det er et sårbart område langs elva og at en sti videre må legges på et sted som ikke gir skjemmende tråkk i landskapet. Vi mener det aktuelle kryssingspunktet også tar hensyn til det, slik at stien kommer utenfor synsvidde fra eksisterende hytter i området. Avsperring for husdyr er et annet punkt.

Vi har tatt det opp med våre to hytteforeninger, og på bakgrunn av siste årsmøter, tør vi nok si, at de er villige til å bidra både med finansiering, formelle søknader og dugnadsarbeid, organisert på rette måte.

Tanken er at brua kan bygges i seksjoner innomhus på høsten, fraktes opp vinterstid og monteres neste sommer, men dette trengs det hjelp til i så fall.

Vi har kontaktet Nerskogen Grendalag, som ga oss ideen å legge disse tankene ut på Nerskogen.net. og håper derfor spent på positiv respons fra kreative og nevenyttige Nerskogsbygge!

Dette har det vært artig å fått til, forhåpentligvis til mye glede både for nåværende og framtidige friluftsinteresserte!

Legger ved et bilde av brua fra Nordalselva ved Narvik.

Fra en av initiativtakerne

Dag Denstad Nordeng Hyttegrend

Mail; ddenstad@online.no
TLF: 932 43 121

Vi gleder oss til å komme i gang!

Publisert 28. januar, 2011

VI GLEDER OSS TIL Å KOMME I GANG!

Den første februar overtar jeg butikken her på Nerskogen. Da starter vi i gang med oppussing. Vi skal gjøre en del innvendige endringer, og vi skal anskaffe en del nytt inventar.
Vi har tenkt å selge lokal mat og lokale produkter. Vi har også tenkt å få plass til en liten kaffekrok.

Jeg har gått inn i Kjøpmannshuset, som er eid av Norgesgruppen. Kjedens butikker kalles Nærbutikken, og det lokale navnet på butikken er Nerskogen Landhandel.

Kjøpmannshuset har blitt svært populær og vokser fort med stor tilstrømming av nye butikker. Derfor er det litt usikkert når vi kan åpne Nerskogen Landhandel. Først må en rekke brikker, som kjeden har ansvar for, falle på plass.
Men vi håper og tror at i løpet av mars er vi i gang med nyoppusset butikk og godt vareutvalg. Ny informasjon vil bli utsendt når åpningsdagen er bestemt.

Vi beklager at dere fastboende og hytteeierne ikke finner butikk i perioden etter at Coop Orkla Møre stengte 15. januar og fram til vi åpner. Men vi lover å bruke tiden godt mens butikken er stengt, slik at dere har noe å se fram til.

Vi gleder oss til å møte kundene i den nye butikken!Hilsen
Ingrid og Toril
Nerskogen Landhandel

NYE FLOTTE TURSTIER/SYKKELSTIER

Publisert 10. oktober, 2010

Nå er tre nye turstier ferdig merket rundt omkring på Nerskogen og i Skardalen. Det er Stenmannen (merket med  grønt), som starter ved Leverdalsveien ved nordenden av Granasjøen. En fin liten tur for hele familien, også de aller minste.

Den andre stien er Duggurdsknappen, denne stien starter fra grustaket inni Leverdalen, og den er merket med blått. Det er en lengre og mer utfordrende sti, men absolutt å anbefale for alle. Leverdalen har et spennende og anderledes terreng, så ta turen dit.

Den siste er Nonshøa, den starter fra parkeringsplassen oppi Skarbakkan. Denne løypa er merket med rødt, den er lang og har til dels krevende partier. Flott utsikt når du er kommet opp, en tur verdt å ta.

Samme utgangspunkt som siste sti, er det merket sykkelsti til Langtjønna/ Svahøa.Flott natur innover fjellet.

Fra bunnen av Skarbakkan går det en vei på andre siden av myra, denne løypa er kalt Stormyra rundt.

Den siste av sykkelstiene går oppover Heldalsveien, alle disse stiene er merket med blått. Vi er stolte over å gi dere dette tilbudet, for vi synes det er fint at dere får se hele Nerskogen, det er ei flott grend vi ønsker å vise dere!

I etterkant vil det komme en brosjyre som vil fortelle om hva vi har å tilby. Der vil alle stiene være oppgitt på et kart. Denne brosjyren vil trolig bli ferdig i løpet av høsten.

De som har vært på Nerskogen siste uka, har kanskje sett at den andre infotavla er i ferd med å bli ferdig. Det har vært et kronglete arbeid for å finne plass til den, men nå er vi i sluttfasen også på det prosjektet.

Ellers ber vi dere nyte disse høstdagene på Nerskogen, vi er vel enige om at vinteren og snøen lurer like om hjørnet nå!

Med hilsen

Nerskogen grendalag