Nerskogshistorie

_________________________________________________

Ta kontakt hvis det er flere som har gamle skatter på lager !

________________________________________________

Nerskogruta AS

________________________________________________

Her er tv-innslag fra Nerskogen :

«Norge Rundt» 23.07. 1977.

«Plass til en stue og muld til en plog»

________________________________________________

Tidlig jakt og fangst

I boka «Grender ved Trollheimen» står det at de aller første som nyttiggjorde seg ressursene i Skardalen, var fangstfolk. «Vi kan våge å si at det ihvertfall kan ha streifet jegere gjennom dalen for rundt 8ooo år siden.» Det er et stort antall dyregraver som er synlige den dag i dag. Dyra som nevnes i boka er bl.a. rein, elg, edelfalk, orrfugl, tiur,  hare, rype, rødrev, mink, bjørn og ulv. Fiskerikt var det da som nå.

Seterdrift

Både fra Oppdal og Rennebu-sida. Noe fra 1700-tallet, men mest fra slutten av 1800 og utover 1900-tallet. Det er svært få setereiere som med sikkerhet kan si hvor gamle setrene er.

 

Bosetting med reindrift

I 1889 kom Nils Brandfjell og Ole Nilsson Kant med rein til Trollheimen. Brandfjell reiste igjen etter få år, men Kant ble. Kant kom fra Rørostraktene og var gift med Anna Jerumma Nilsson. Han var 48 år, mens hun var 25. De bodde i Minilldalen i flere år; om vinteren på setra som hørte til Rokkones, og sommers tid i ei gamme innunder Høghø. Men samenes levesett har aldri satt særlig varige merker i naturen. Ole og Anna fikk 7 barn, men bare Martin og Nikolaus overlevde. Det fortelles at ett av barna ble født i snøen baki Minilldalen.

Turister

I Trondhjems Turistforenings årsskrift 1899 rapporterer et par ungdommer fra Trondheim en fottur de tok sommeren 1899: «Fjeldveien fra Presthus i Soknedalen over til Rennebu og ind i Troldheimen».

De første bureiserne

4. juli i 1927 flyttet en ung familie til Gregosen  i Skardalen. Det var oppdalingen Halvar Engelsjord, kona Elen og deres tre barn Anna, Klara og Martinus. Disse var de første fastboende på Nerskogen. Det står en minnestein om dette ved Gregosen.

Først i 1930 kom det flere bureisere til Nerskogen. Dette var også unge folk som tok til med villmarka. Det var dårlig med vegsamband til bygdene i Rennebu og Oppdal.

________________________________________________

Vei

Sogneprest Røkke var utrettelig i sitt arbeid for bureisinga på Nerskogen. På hans initiativ tok arbeidsfylkingen i 1933 til med å bygge vei fra Grindal i Rennebu. Det var arbeidsløs ungdom fra Oslo og Trondheim. I 1936 var veien ferdig planert til Nerskogen, og det ble gjort med hakke og spade. Her tok Statens ungdomshjelp over, og i 1940 var veien ferdig til Vognill i Oppdal.

__________________________________

Ny Jord

Da det ble planlagt vei til Nerskogen, så Selskapet Ny Jord muligheter for et større bureisingsfelt. Ny Jord kjøpte da opp jord og solgte videre slik at det ble mange flere gårder i grenda.

____________________________________

Granasjøen

Granasjøen er et kunstig oppdemt vannmagasin for Grana Kraftverk.

Det ble oppdemt i forbindelse med Orkla og Grana på 1980-tallet.

Fiskeretten ble tillagt grunneierne.

Dammen er et ruvende byggverk og Fylkesvegen ned til Hoel ble lagt over damkrona.

____________________________________

_________________________________________________

_____________________________________________

Dette utklippet er hentet fra Adresseavisen 30.06.94

________________________________________________

Utklippet ser ut til å være fra Adresseavisen, men uklart når…

_____________________________________________

Hyggeservice

Full hyggeservice på Nerskogen – hentet fra Opdalingen 11. nov. 2003

________________________

Da har vi funnet ny skatt i den gamle bokhylla :-)

_________________________________________________

I ryddesjauet fant jeg en liten skatt – et utklipp som tydeligvis er fra en serie i Norsk Ukeblad, men årstallet vises ikke. Det vet sikkert flere av dere. Jeg synes dette var artig – og vil gjerne dele skatten med dere.

Siri KW

_______________________________________________
Synnøve Stensheim har funnet gull i skuffene:
– kiosken på Nerskogen, sommeren 1960